سایت زیر از کوکی ها (cookies) برای ذخیره برخی از اطلـاعات و شناسایی شما استفاده میکنند. اطلـاعات بیشتر خطاهای مودمـ
ابتدا
دامنه
هاست
وب سایت
اپلیکیشن
نرمـ افزار
راهنما
ابزارهای رایگان
درباره ما
ارتباط با ما
خطاهای مودمـ
ما فقط پروژه ها و الگوریتمـ هایی را قبول میکنیمـ که دیگران نمیتوانند آن ها را انجامـ دهند...
خطاهای مودمـ
ابتدا
 
مقالـات
 
خطاهای مودمـ
دامنه چیست؟
نكـات با اهمیـت در انتخـاب دامنه مناسب
شرایط ثبت دامنه
تعرفه دامنه
مشاهده مشخصات یک دامنه
تعرفه هاست ما
امکانات هاست ما
تعرفه طراحی وب سایت
تعرفه فروشگاه اینترنتی
پكـیج معرفـی شركت‌ هـا و موسسات
تعرفه تبـلیغـات و معـرفی وب سـایـت
مزایـای وب سـایـت و پورتـال تحـت اینترنت
خدمـاتی كه به مشتـركـان شـركـت ارائـه میـشـود
نمونه کارهای وب سایت
نمونه قرارداد طراحی وب سایت
تعرفه طراحی اپلیکیشن
نمونه کارهای اپلیکیشن
نمونه قرارداد طراحی اپلیکیشن
تلفن گویا و ماشین پاسخگویی
سامانه ارسال و دریافت SMS (رایگان!)
لوح فشرده زندگینـامه و آثـار صادق هدایت
نمونه کارهای نرمـ افزار
نمونه قرارداد اجرای نرمـ افزار
تیکت ها
سوالـات متداول طراحی وب سایت
مستندات سامانه NSVC و دانلود
مشاهده مشخصات یک دامنه
تقویمـ و رویدادها
مبدل تقویمـ
لیست تعطیلی های سال
نرخ ارز، سکه و طلـا
سامانه ارسال و دریافت SMS (رایگان!)
جدول یاب
قافیه یاب
استخراج شماره همراه از تکست

برای راهنمایی و مشاوره و یا طرح هرگونه سوالی لطفا:

با یکی از شماره های زیر ارتباط برقرار کنید.

6435 678 0912
66152291 021

و یا یک تیکت برای ما ارسال کنید و حداکثر ظرف 6 ساعت (در ساعات کاری) پاسخ خودتان را دریافت کنید.

ارسال تیکت

600. اگر سیستمـ در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده میشود.

601. راه انداز Port بیاعتبار میباشد.

602. Port همـ اكنون باز میباشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.

603. بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است.

604. اطلـاعات نادرستی مشخص شده است.

605. نمی تواند اطلـاعات Port را تعیین كند.

606. Port شناسایی نمی شود.

607. ثبت وقایع مربوط به مودمـ بیاعتبار میباشد.

608. راه انداز مودمـ نصب نشده است.

609. نوع راه انداز مودمـ شناسایی نشده است.

610. بافر ندارد.

611. اطلـاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس میباشد.

612. مسیر درست را نمیتواند پیدا نماید.

613. فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است.

614. سرریزی بافر.

615. Port پیدا نشده است.

616. یك درخواست ناهمزمان در جریان میباشد.

617.Port یا دستگاه همـ اكنون قطع میباشد.

618. Port باز نمی شود. ( وقتی رخ میدهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ).

619. Port قطع میباشد (وقتی رخ میدهد كه یك برنامه از Port استفاده كند).

620. هیچ نقطه پایانی وجود ندارد.

621. نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید.

622. فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید.

623. نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.

624. نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.

625. اطلـاعات بیاساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده میشود.

626. رشته را نمی تواند بارگذاری كند.

627. كلید را نمی تواند بیابد.

628. Port قطع شد.

629. Port بوسیله دستگاه راه دور قطع میشود. (درست نبودن راه انداز مودمـ با برنامه ارتباطی).

630. Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع میشود.

631. Port توسط كاربر قطع شد.

632. اندازه ساختار داده اشتباه میباشد.

633. Port همـ اكنون مورد استفاده میباشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودمـ شناخته نشده است).

634. نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید.

635. خطا مشخص نشده است.

636. دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است.

637. رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد.

638. زمان درخواست به پایان رسیده است.

639. شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست.

640. خطای NetBIOS رخ داده است.

641. سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد.

642. یكی از اسامی NetBIOS شما همـ اكنون روی شبكه راه دور ثبت میگردد، ( دو كامپیوتر میخواهند با یك اسمـ وارد شوند ).

643.Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد.

644. شما popus پیغامـ شبكه را دریافت نخواهید كرد.

645. Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.

646. حساب در این موقع روز امكان log on وجود ندارد.

647. حساب قطع میباشد.

648. اعتبار password تمامـ شده است.

649. حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد. ( به نامـ و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ).

650. سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد.

651. مودمـ شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است. ( خطا از طرف مودمـ بوده است ).

652. پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت میگردد.

653. Macro (دستورالعمل كلـان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل.INF موجود نمی باشد.

654. یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت.INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره مینماید.

655. دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل.INF دستگاه مشاهده نمی شود.

656. دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فایل.INF دستگاه شامل یك دستور العمل نامشخص میباشد.

657. فایل.INF دستگاه نمی تواند باز شود.

658. اسمـ دستگاه در فایل.INF دستگاه یا در فایل.INI رسانه بیش از حد طولـانی میباشد.

659. فایل.INI رسانه به نامـ ناشناخته یك دستگاه اشاره مینماید.

660. فایل.INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد.

661. فایل.INF دستگاه فرمان را از دست داده است.

662. تلـاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل.INF صورت نگرفته است.

663. فایل.INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره مینماید.

664. نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.

665. Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.

666. مودمـ شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند.

667. فایل.INI رسانه را نمی تواند بخواند.

668. اتصال از بین رفته است.

669. پارامتر به كار برده شده در فایل.INI رسانه بیاعتبار میباشد.

670. نمی تواند نامـ بخش را از روی فایل.INI رسانه بخواند.

671. نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل.INI رسانه بخواند.

672. نمی تواند نامـ دستگاه را از روی فایل.INI رسانه بخواند.

673. نمی تواند كاربر را از روی فایل.INI رسانه بخواند.

674. نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل.INI رسانه بخواند.

675. نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل.INI رسانه بخواند.

676. خط اشغال میباشد.

677. شخص به جای مودمـ پاسخ میدهد.

678. پاسخی وجود ندارد.

679. نمی تواند عامل را پیدا نماید.

680. خط تلفن وصل نیست.

681. یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش میشود.

682. Writing section name دچار مشكل میباشد.

683. Writing device type با مشكل روبرو شده است.

684writing device name.684 با مشكل روبرو میباشد.

685. Writing maxconnectbps مشكل دارد.

686. Writing maxcarrierBPS دچار مشكل میباشد.

687. Writing usage با مشكل مواجه است.

688. Writing default off دچار مشكل میباشد.

689. Reading default off با مشكل مواجه است.

690. فایل INI خالی ست.

691. دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نامـ و كلمه عبور روی دامین بیاعتبار میباشد

692. سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است.

693. Binary macro با مشكل مواجه میباشد.

694. خطای DCB یافت نشد.

695. ماشین‌هـای گفتگو آماده نیستند.

696. راه اندازی ماشین‌هـای گفتگو با مشكل روبرو میباشد.

697. Partial response looping با مشكل روبرو میباشد.

698. پاسخ نامـ كلیدی در فایل INF. دستگاه، در فرمت مورد نظر نمی باشد.

699. پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.

700. فرمان متصل به فایل INF. دستگاه بیش از حد طولـانی میباشد.

701. دستگاه به یك میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر مییابد.

702. پاسخ دستگاه دریافت میگردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد.

703. در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است.

704. شماره اشتباه callback.

705. مشكل invalid auth state.

706. Invalid auth state دچار مشكل میباشد.

707. علـامت خطایاب. x. 25

708. اعتبار حساب تمامـ شده است.

709. تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو میباشد.

710. در زمان ارتباط با مودمـ شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده میگردد.

711. Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید

712. درگاه Biplex در حال اجرا میباشد. چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید.

713. مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع میباشد.

714. كانال‌هـای ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند.

715. به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ میدهد.

716. پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده میباشد.

717. آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد.

718. مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است.

719. PPP توسط دستگاه راه دور پایان مییابد.

720. پروتكل‌هـای كنترلppp پیكر بندی نشده اند.

721. همتای PPP پاسخ نمی دهد.

722. بسته PPPبی اعتبار میباشد.

723. شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولـا نی میباشد.

724. پروتكل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial -out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX میباشد.

725. IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial - in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.

726. پروتكل IPX نمی تواند برای dial - out، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود.

727. نمی توان به فایل TCPCFG. DLL دست یافت.

728. نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند.

729. SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود.

730. ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد.

731. پروتكل پیكر بندی نمی شود.

732. توافق بین PPP صورت نگرفته است.

733. پروتكل كنترل PPP برای پروتكل این شبكه، در سرور موجود نمی باشد.

734. پروتكل كنترل لینك PPP خاتمه یافته است.

735. آدرس مورد نیاز توسط سرور رد میشود.

736. كامپیوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مینماید.

737. نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد.

738. سرور آدرس را مشخص نمی كند.

739. سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

740. دستگاه‌هـای TAPI كه برای remote access پیكر بندی میگردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.

741. كامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.

742. سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید.

743. سرور راه دور به encryption نیاز دارد.

744. نمی تواند شماره شبكه IPX را استفاده نماید كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید.

745. یك فایل مهمـ و ضروری آسیب دیده است. Dial - up networking را مجددا نصب نمایید.

751. شماره callback شامل یك كاراكتر بیاعتبار میباشد. كاراكترهای زیر فقط مجاز دانسته میشوند: Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9.

752. در زمان پر دازش script یك خطای نحوی صورت میگیرد.

753. اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتكلی ایجاد شده است.

754. سیستمـ قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد.

755. سیستمـ قادر به اجرای شماره گیری خودكار نمی باشد زیرا این ورودی یك شماره گیر عادی را دارد.

756. این اتصال همـ اكنون در شماره گیری میباشد.

757. خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلـا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار میگیرد.

758. اشتراك اتصال اینترنت همـ اكنون روی این اتصال میسر میگردد.

760. در زمان فراهمـ آوری امكانات مسیر یابی، این خطا رخ میدهد.

761. در زمان فراهمـ شدن اشتراك اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد میگردد.

763. اشتراك اتصال اینترنت فعال نمی باشد. دو اتصال LAN و یا بیشتر به علـاوه اتصالی كه با این LANها مشترك شده است وجود دارد.

764. دستگاه كارت خوان smartcard نصب نیست.

765. اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیكر بندی میشود كه برای آدرس گذاری اتوماتیك IP مورد نیاز میباشد.

766. سیستمـ نمی تواند هیچ گواهی‌ای را بیابد.

767. اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبكه شخصی انتخاب میگردد كه بیش از یك آدرس IP را پیكر بندی كرده است. اتصال LANرا با یك آدرسIP مجزا، مجددا پیكر بندی نمایید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت صورت گیرد.

768. به دلیل رمز دار نكردن داده‌هـا اتصال صورت نمی پذیرد.

769. مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد.

770. دستگاه راه دور تلـا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد.

771. اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبكه اشغال میباشد.

772. سخت افزار شبكه كامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد.

773. امكان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر كرده است.

774. به دلیل از كار افتارگی موقت، اتصال صورت نمی گیرد.

775. مكالمه تلفنی توسط كامپیوتر راه دور متوقف شد.

776.مكالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است كه ویژگی را حفظ نماید.

777. اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودمـ ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی كامپیوتر راه دور دچار مشكل میباشند.

778. تایید هویت سرور غیر ممكن میباشد.

779. برای بر قراری dial - out این اتصال باید از smartcard استفاده نمایید.

780. عمل انجامـ شده برای این اتصال بیاعتبار میباشد.

781. تلـاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد.

782. ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان یك پروتكل مسیر یابی نصب میگردد و باید قبل از اینكه اشتراك اتصال اینترنت فراهمـ گردد حذف شود.

783. اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصی انتخاب میگردد یا فراهمـ نمی شود و یا از شبكه قطع میباشد. لطفا قبل از فراهمـ شدن اشتراك اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید.

784. در حالی كه این اتصال را در زمان log on استفاده میكنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نامـ كاربری پیكر بندی شده است كه متفاوت از نامـ كاربر روی smartcard میباشد. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (username) روی كارت smart آنرا پیكربندی كنید.

785. در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یك smartcard پیكر بندی نشده است. چنانچه بخواهید آنرا در زمان log on به كار ببرید باید امكانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری كه smartcard استفاده نماید.

786. مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی كامپیوتر شما وجود ندارد.

787. اتصال L2TP غیر ممكن است زیرا لـایه امنیتی نمی تواند كامپیوتر راه دور را authentication نماید.

788. تلـاش برای ایجاد اتصال L2TP بینتیجه میباشد زیرا لـایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با كامپیوتر راه دور را فراهمـ نماید.

789. تلـاش برای اتصال L2TP فراهمـ نمی گردد زیرا لـایه امنیتی با یك خطای پردازشی در طول سازگاری با كامپیوتر راه دور مواجه است.

790. تلـاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی كامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.

791. اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy) برای اتصال یافت نمی شود.

792. اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.

793. اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خطا رخ میدهد در حالی كه در مورد امنیت به توافق میرسند.

794. ویژگی RADIUS ا ین كاربر PPP نمی باشد.

795. ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این كاربر، نادرست میباشد.

796. ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این كار نه قالب بندی میشود و نه callback قالب بندی میشود.

797. مودمـ پیدا نشد.

798. گواهینامه‌ای شناسایی نمیشود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود.

799. اشتراك اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به همـ در شبكه وجود دارد. IC‌هـا به میزبانی نیازمند میباشند كه برای استفاده از 192، 168، 0، 1 پیكر بندی شده است. مطمئن شوید كه هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192، 168، 0، 1 پیكر بندی نشده است.

800. قادر به ایجاد اتصال VPN نمیباشد. سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممكن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیكربندی نشده باشند.

 

دامنه
هاست
وب سایت
اپلیکیشن
نرمـ افزار
راهنما
خطاهای مودمـ كلیه حقوق وب سایت فوق متعلق به شرکت شبکه نگاه ™ میباشد.
خطاهای مودمـ [قـراردادنـامه كاربـران و مشـتركـان] خطاهای مودمـ [نقشــه سـایـت]
شرکت شبکه نگاه ™
6435 678 0912 - 66152291 021
شبکه های اجتماعی: خطاهای مودمـ خطاهای مودمـ
logo-samandehi
خطاهای مودمـ