ی ی

ی ی

ی ی

ܝ ی ی ܝی ی ی ی ی ی ی . ی ی ǁ یی ی یی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی :

ی ی
) یی ی ی
)یԐ ی
)ی ی ی ی
)یԐ ی ی ی ی
) ی
) یی ی

ی ܝ ی ی . ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی.















[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ :
[ ] - [ ] - [ ] - [ ]
[ ϐ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]









ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi



: 32225254 - 017
Ԑ یی