ی یی یی Apple TV
: 1390/12/8 | :
ی ی یϝ
: 1391/11/8 | :
ی یǝ
: 1388/6/31 | :
ی me ی 䝁ی !
: 1387/4/30 | :
ی ی 5 ی坝
: 1388/3/18 | :
ی ی ϝ
: 1389/4/15 | :
ی ی یی 2009
: 1387/4/5 | :
ǐیی ی ی ی䝝
: 1387/4/5 | :
ی ȝیʝ ᝝
: 1387/4/6 | :
100 ی یی ی ی ی یϝ
: 1388/6/31 | :
ی ی 5 ی

ی ی 5 ی

‌ی یی ‌یʐی ѡ ی‌ی ی ی ی ی ی ی ʺ ‌ی ی یی ی. ӡ ی ی ی ی ی ‌ی ی.
ی ی یی Point Topic 411 یی . ی ی ی ی ی ی ی 4 یی ی ی 80 ییی ی ی ی ی ی ی ی ی.
‌ی ی ی ی‌ 4 یی ی ی ی ی ʿ

ی ی ی
‌ی ‌ی ی ITU ی ی‌ی ʡ ی ی ی ی 34.9 ی ی ʡ ѡ ی ϡ ی ʡ ی 0.4 ی 15 . ی ԡ ی ITU ی ‌ی ی ی ی 512 یی ی ی ی ی ی 128 یی ی یܡ ی ی ‌ی ی ی ی 512 ǐ ی ‌ی ‌ی ‌ ‌ی ѐ . ی ی ی ϡ ی ی ‌ی‌ی ی ی.

‌ی 1.5 یی ی
ی ی 1.5 یی ی ی ی 275 ی ی یی 225 ی ‌ی یی (PAP) . ی ی ی ی ی ی ‌ی یی ی ی ی ی ADSL ʡ ی ‌ی ADSL ی ی ".G " ی ی . ی ԡ ".G " ی ی ی ی ی ی ی ‌ 20 ‌ی ‌ǡ ‌ی ی ی (VPN) ی ی ی PAP ی ی.

ی ی ی ی ی یی 225 ADSL ی 275 ".G " ǐ ی ی ی ی 84 ی ‌ ی 87 ی ی ی ییی ی ‌ی یی (PAP) ی یی ی ی‌ ی : ی یی 225 ی ی ی PAP‌ ی یϡ ی 500 ی 300 ی . ی ی ی ی 139 45 ی ‌ ‌ ی ‌ی .

یی ی 11 یی ی ی ی ϡ ی ی ‌ی ‌ی ی ی ی ی ǐی ی ی ی ی یی ‌ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ‌ی ی ی ی ی ʡ ی‌ی ی .
ی ی    5  ی
‌ی ʡ ی یʐی
ی ‌ی یی ‌ی یی یʐی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی یی ی یی ی ی ‌ی ی ʡ ی ی ی‌ی ی ی‌ی ʡ ی ی ǐ ی ی ی یی یܡ ی ی ‌ی ی ی Ͽ

ѐ ی ‌ی ی
ی ‌ی ی ‌ ی ی یی ‌. ϐی ی ی ‌ی ی ی ی ی‌ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ʡ ‌ ی ی ѐ ی ‌ϐی ی ‌ی . ی ی ی : ی ‌ ی ییی یی ‌ی ی ی RFE (ی ی) ی ی ی ‌ ی ‌ ی ی.

ی : ی ‌ ѐی ‌ϡ ی ‌ ی ی ی ی ی . یی : ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی‌ی ی ی ی ѐی . ی ی ی ܡ ی ‌ی یی ‌ ‌ی ‌ی ی ‌ی ی ϡ : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑ .

ی : ی ی ی ‌ی یی ی ی ی ‌ی ی ی . یی ی ی ی ی : ی ی 80 ی ی ی ی ی یی ی ی ǡ ی ی‌ ی ی ی ی ی ی 80 ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی: ی‌یی ی 9 یی ی ی یی ی ی ی 12 یی ی ی.: ITNA.ir
: 1388/3/18 | : 5372 | : 7 | :

::
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی