یی یӝی ی یی ی ی ی. ی ی.

ی ی یی ی ی ی ی . ی یی .

یی یѡ ی ی ی ی ی ی. ی ی.

ϡ ی ی ǁ ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ϡ ی ی ǁ ی .

ی ӡ ی ی . ی ی یی ϡ ی э ی ی ی یʡ ی.

ی ܝی ӝی ی ی یϐ ܝѡ ǁ ی یی ی یی ی.

ǁ ی ܝ یی ی. ی یی ՝ی ی ی یی ی ی ی .

ی یی ( ی یѡ ییǡ ی ߁یی) ی ی ی ی.

ҁ ی ی ی ی.


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ :
[ ] - [ ] - [ ] - [ԝ ] - [] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی