ی ی ی ی ی ی یی ی ی:

ی .
ی ی
ی ی ی ی ی.
ѐ
ی ی  ی ی
ی ی ی ی ی ی.
ѐ
ی ѐ
یی ѐ
ی ی ѐ
 ی ی ϐی  ܝ یی ی ی ϐی ܝ یی
ی ی یی ԝی ی ی.
ی
ی ѐ
 ی ی ѐ
ی ی ѐ ی ی ی.
ѐ
   ی  ی ی ی
ی یی ی .
ѐ
 ی ǁی ی ǁی
ی ǁی ی ѐی ǡ یԝ ... ی.
ѐ
 یی ی یی ی ѐ
ی ی ی یی ی ی یی ی .
ѐ
ی  ی ی ی
ی یی ǐ
ѐ
 ییǐ  ییǐ
ی ԝی ڝی
ѐ
ی ѐ
ی : 1  2  3  4  5  6      

ی ی یی ی. ی ی...


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ :
[ ] - [ ] - [ ] - [ԝ ] - [] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی