ی ی ی ی ی ی یی ی ی:

ی .
Ԑ یی ی ј
ی ی ی ј ی. ی Ԑ ی ی یی
ѐ

ی ԝی ѡ ǡ ͝ǡ ی ϡ ҡ ҡ یʡ ییی ʡ ʡ ی
 ی ی ѐ ی ی ѐ
ی ی ی ѐ ی ڝی
ѐ
ی ی ی ی
ی ی ی یԐ Ԑ ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی. ی .
ѐی ѐی
ѐی ی ی یی ی یی
ی ی ی ی ی ی
یϐی ј ی ی
ѐ
ј ی  ی ј ی ی
ی
ѐ
Ԑ یی ی Ԑ یی ی
ی یی ی ی
ѐ
ی ی
ی
ѐ
 ی ی  ی ی ی ی
ی یی
  ( ی) ی ی ی ( ی) ی ی ی
ی ی ی Ԑ ی
 ی ی
ی ی ی ѡ ی ی یی
ѐ

ی ǁ ی.
 ی ǎ ی ی یی ی ǎ ی ی یی
ی ی
ј ی ј ی
ی ی ی ی
ѐ
ј ј
ی ی 4
ѐ
 ی ی
ی یی ی ی ی ...
 یی  یی
ی یی ی یی
ѐ
ی : 1  2  3  4  5  6      

ی ی یی ی. ی ی...


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ :
[ ] - [ ] - [ ] - [ԝ ] - [] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی