ی ی یی ܝی ی ی ی ی. یڡ ی یی .

یی ی ی:
)ی ی ی ی ی
)ی ی ی یی
) ی ی
) یی
) یی ی یی ی Ž
)یی ܝ ی
) یی ی ی
) یӝی ی ی ΐیی

یی یӝیی ی یی ی ی یی ی. یی یӝی ܝی ǡ یی ی ی ی.
ی یʝ ی ܝی ی ǡ ی یی. ی یی ی ی .

ی ی ی Ȑیی.


ی ی یی ی. ی ی...


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ :
[ ] - [ ] - [ ] - [ԝ ] - [] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی