ܐ ی یߡ ی XP یϿ
: 1387/11/9 | :
RSS ی ی Ͽ
: 1387/4/31 | :
ی ی ܝ Mozilla Thunderbird ی ی یی᝝
: 1387/4/11 | :
ی ܝ Outlook Express ی ی یی᝝
: 1387/11/9 | :
ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ܐ ی ѐ یϿ
: 1387/4/13 | :
ی FTP ѐی ی᝝
: 1387/7/24 | :
ی یʝ
: 1387/5/16 | :
ی ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ی ی ѿ
: 1391/11/8 | :


 ѐ
ی FTP ѐی ی

ی FTP ѐی ی

ی ی ی ی ی ی . ی ی ی‌ ‌ ی ی ی FTP ی. Ȑی ‌ی. ǐ ی ی‌ HTTP ی. HTTP ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی یی ی FTP ی File Transfer Protocol ی. ی ی ی ی:
)ѐ ی Windows Explorer یی ی FTP ی یی ی Enter ی:
ی   FTP  ѐی ی
) ی ی. ی ‌ی ی ی ی ی () ی ی ی ی یی ی ی:
 ی   FTP  ѐی ی
ی Ok ی ی ی ی ی Login As... ی:
 ی   FTP  ѐی ی
) ‌ی Log On As ی ی Username Password ی. ی ی ی Enter ی:
 ی   FTP  ѐی ی
) ی یی FTP ی ی ( یی ). ی ی یی یی ی ی. ی Copy Cut Paste Rename ی ی ی یی ی‌ ‌ ی ی ی .

: ی FTP HTTP ی ی ی .

: ی ѐ ی ی ی ی یی .

ی ی یی ی ی ی ی ی.:
: | : 1387/7/24 | : 15287

: 64.000
:

(1) یی ی
| |

(2) Ԙ ی
| |

:
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی