ܐ ی یߡ ی XP یϿ
: 1387/11/9 | :
RSS ی ی Ͽ
: 1387/4/31 | :
ی ی ܝ Mozilla Thunderbird ی ی یی᝝
: 1387/4/11 | :
ی ܝ Outlook Express ی ی یی᝝
: 1387/11/9 | :
ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ܐ ی ѐ یϿ
: 1387/4/13 | :
ی FTP ѐی ی᝝
: 1387/7/24 | :
ی یʝ
: 1387/5/16 | :
ی ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ی ی ѿ
: 1391/11/8 | :


 ѐ
ی ی

ی ی

1. " " . ( ی ی ).
2. ی " " ی ‌ی ی‌ ی .

یی ی ی " " ی ی یی . ی ی " "

3. " " ی ی ی ی .
4. " " ی ی ی .
5. ی ی ی ی. : nnnn
6. " " ی ی ی :
) ی ѐ
) ی
) ی
) ی ی : @, #, %, {,?, +
7. " " ی ی ی :
)ѐ ی ی یی ϡ ی Ӂ . ( ی ی ی !)
) ی یی .
)ی ی ی " " ǐ‌ی . ی
8. ی " "‌ی Ӂ یی ‌ ی. ی یی ی " " ی ی:
5 .
ی : mdsg5htarkk ی ی Ӂ ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی.: WebSiteHelpers.com
: | : 1387/4/5 | : 12696

: 64.000
::
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی