ܐ ی یߡ ی XP یϿ
: 1387/11/9 | :
RSS ی ی Ͽ
: 1387/4/31 | :
ی ی ܝ Mozilla Thunderbird ی ی یی᝝
: 1387/4/11 | :
ی ܝ Outlook Express ی ی یی᝝
: 1387/11/9 | :
ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ܐ ی ѐ یϿ
: 1387/4/13 | :
ی FTP ѐی ی᝝
: 1387/7/24 | :
ی یʝ
: 1387/5/16 | :
ی ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ی ی ѿ
: 1391/11/8 | :


 ѐ
ی

ی

) ی ی - . ی ی ی 67 .
ی ی ی . ϡ ی negah.com ی negahco.com ی regard.com ( ی ) .

) ی یی ی.
ی ی ی ی ی oslo ی ی oslocar.com ی ی oslo.com ی ی ی ی.
     ی
)ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی . ی freepluspluscompilers.com ی ی fppcompilers.com ی ی ی ی. ی ی ی .

) ی – ی ی ی:
ی ی . ی ی ǐ ی free-plus-plus-compilers.com freepluspluscompilers.com ѐ ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی یی ی یی ‌ ی ی. ی ی ی.
ی ی free-plus-plus-compilers.com ی ی freepluspluscompilers.com یی !
ی – ییی ی :
ی ی ‌ی ی ی یی ی ی ی ‌.
یی ی ی ی ی ی ѡ ی یی ی .: TheSiteWizard.com
: | : 1387/4/5 | : 20084

: 64.000
:

(1) ی ی ی
| |

:
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی