ܐ ی یߡ ی XP یϿ
: 1387/11/9 | :
RSS ی ی Ͽ
: 1387/4/31 | :
ی ی ܝ Mozilla Thunderbird ی ی یی᝝
: 1387/4/11 | :
ی ܝ Outlook Express ی ی یی᝝
: 1387/11/9 | :
ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ܐ ی ѐ یϿ
: 1387/4/13 | :
ی FTP ѐی ی᝝
: 1387/7/24 | :
ی یʝ
: 1387/5/16 | :
ی ی ȝ
: 1387/4/5 | :
ی ی ѿ
: 1391/11/8 | :


 ѐ
ی ܝ Outlook Express ی ی یی

ی ܝ Outlook Express ی ی یی

ی ی ی ‌ Mozilla Thunderbird ی ی یی  . ی  ی  یی‌ی ‌ Outlook Express ی یی ی ی ی ی ی  ی یی ی . ی ѡ ی ‌ ی ی . ی ی ی ی:

)‌ Outlook Express ی Tools ی Accounts ی. ی Add Mail ی ی.
ی ‌ Outlook Express‌ ی   ی یی
) ی ی ی ی ی ی Next ی ی.
ی ‌ Outlook Express‌ ی   ی یی
) یی ی ی Next ی ی.
ی ‌ Outlook Express‌ ی   ی یی
) Incoming Mail mail.domain.com ی ی ی domain.com ی ی ی. ǐ ی www.rezaei.com ی Incoming Mail mail.rezaei.com ی ی. Outgoing Mail ی ی ی. ی ی Next ی ی.
ی ‌ Outlook Express‌ ی   ی یی
) ی Username Password یی ی ‌ی ی ی Next ‌ی ی.
ی ‌ Outlook Express‌ ی   ی یی
) ی ی Finish ی ی. ی Tools ی Accounts ی یی Properties ی ی.
ی ‌ Outlook Express‌ ی   ی یی
) ѐ Servers ی My Server Includes Authentication ی ی Ok ی ی. ی Close ی ی.
ی ‌ Outlook Express‌ ی   ی یی
) ϐی ی ی Send/Receive یی ییی ی ی یی ی.:
: | : 1387/11/9 | : 21203

: 64.000
:

(1) ی
| |

:
:
:
:
:

:


[Ґ ] [ǁ] [ ]
ߝ : [ ] - [ ]


ی ی ی.
[ ] [ ی] [RSS] [ی ] [ی]

ǐ ی ی ی 32225254-017 Ȑیی.

ی ی یی:
English Farsi: 32225254 - 017
Ԑ یی